بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور در دیتا سنتر ها

چکیده ترجمه

با توجه به رشد نگرانی های مرتبط با مصرف قابل ملاحظه انرژی در دیتا سنتر ها، پژوهش هایی با هدف حرکت به سمت دیتا سنتر های سبز و افزایش بهره وری انرژی در آنها صورت گرفته است. به طور خاص، مجازی سازی سرور را می توان یک روش کارآمد برای یکپارچه سازی کاربرد هایی از چندین اپلیکیشن به یک سرور، و با هدف کاهش انرژی مصرفی دانست. اگرچه یافته های کمی مرتبط با سربار مصرف انرژی و کاهش توان ک

... دانلود ...

گرفته شده از

 • دانلود مقاله واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود
 • دیتا سنتر
 • ترجمه مقالات کامپیوتری
 • ترجمه مقاله فناوری اطلاعات
 • مقالات 2016
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • محاسبات ابری
 • دانلود مقاله آماده فناوری اطلاعات
 • مجازی سازی سرور
 • سرور
 • دانلود مقاله فارسی رشته کامپیوتر
 • کامپیوتر
 • مقاله بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور در دیتا سنتر ها
 • دانلود مقالات Isi کامپیوتر
 • دانلود مقاله فارسی واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود
 • دانلود مقالات Isi فناوری اطلاعات
 • انرژی الکتریسیته
 • مقاله Energy Efficiency And Server Virtualization In Data Centers An Empirical Investigation
 • ترجمه فارسی مقاله واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود
 • دانلود ترجمه مقاله
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی کامپیوتر
 • ترجمه مقاله کامپیوتر
 • ترجمه مقالات تخصصی کامپیوتر
 • بهره وری انرژی
 • بهره وری انرژی
 • دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر
 • دیتا سنتر
 • مجازی سازی سرور
 • مقاله ترجمه شده
 • مهندسی کامپیوتر
 • دانلود مقاله Energy Efficiency And Server Virtualization In Data Centers An Empirical Investigation
 • مجازی سازی سرور
 • ترجمه مقالات Ieee
 • دانلود مقالات Isi فناوری اطلاعات
 • کامپیوتر
 • ترجمه مقالات به انگلیسی
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فناوری اطلاعات
 • انرژی در دیتا سنتر
 • دانلود ترجمه فارسی مقالات کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • مجازی سازی
 • دانلود مقاله ترجمه شده فناوری اطلاعات
 • مقالات بین المللی
 • در دیتا سنتر ها
 • فناوری اطلاعات
 • ترجمه مقالات علمی
 • ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود
 • فناوری اطلاعات
 • دانلود مقاله مهندسی کامپیوتر بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور در دیتا سنتر ها
 • اصول ریاضی
 • دانلود ترجمه فارسی مقالات فناوری اطلاعات
 • بهره وری انرژی
 • دانلود مقاله آماده کامپیوتر
 • ترجمه مقالات