تحقیق راهنمای پایش آلودگی میکروبی آب های ساحلی، شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی

تحقیق درباره راهنمای پایش آلودگی میکروبی آب های ساحلی، شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی

فرمت فایل: word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

1-مخاطرات میکروبی آبهای شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی

2- پایش آبهای شناگاهی و مناطق تفریحی دریایی

3- اهداف و موضوعات اساسی برنامه پایش آلودگی میکروبی آبهای ساحلی

3 -1- بازرسی های محیطی

3 -2- تعیین شاخص میکروبی و روش های پایش آن

...

... دانلود ...

گرفته شده از