کارآفرینی و طرح توجیهی ظهور دانشگاه کارآفرین سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی ظهور دانشگاه کارآفرین 18 ص سال 95

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ظهور دانشگاه کارآفرین

مفهوم کار آفرینی

طی سالهای اخیر ورود جوانان جویای کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار بحران اشتغال را در کشورتشدید نموده است که باید به صورت بنیادی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در این بین ورود دانشگاهیان به این حیطه نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. رویارویی صحیح و تدابیر خا

... دانلود ...

گرفته شده از