تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات278

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر پرداخته ایم. و از آنجایی که موضوع اعتیاد یکی از دغدعه های ذهنی محقق بود و در طی دوره کارورزی بطور عمیق با فضای زندگی افراد معتاد آشنا شده است پس نیاز به بررسی همه جانبه فضای اجتماعی پیرامون شخص معتاد مطرح شد. از آنجایی که اعتیاد یکی از معضل

... دانلود ...

گرفته شده از