بررسی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ناسازگاری های اجتماعی و عواطفی نوآموزان

بررسی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ناسازگاری های اجتماعی و عواطفی نوآموزان

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

بررسی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ناسازگاری های اجتماعی و عواطفی نوآموزان

درس:

استاد: آقای زندی مهر

محقق: مهربانو مهبودی

86

1-اهمیت تحقیق

امروزه در سراسر جهان بر اهمیت مهارت ما تأکید می شود وروزبه روز انجام تحقیقات و

... دانلود ...

گرفته شده از