تجربیات مدون: چالش ها و مشکلات و تجربیات در رابطه با دانش آموزان استثنایی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات

دانلود تجربیات مدون: چالش ها و مشکلات و تجربیات در رابطه با دانش آموزان استثنایی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات

دانلود تجربیات مدون: چالش ها و مشکلات و تجربیات در رابطه با دانش آموزان استثنایی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 185

مقدمه:

لغت استثنایی اصولا یک اصطلاح آموزشی است. مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره ی اولین کسانی هستند که به محدودیتهای یادگیری، عاطف

... دانلود ...

گرفته شده از