تحقیق طراحی ابزار جیگ و فیکسچر برای بازدهی در تولید

تحقیق درباره طراحی ابزار جیگ و فیکسچر برای بازدهی در تولید

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 34

فهرست

معرفی جیگ وفیکسچر

امتیاز های قید و بند

انواع جیگ

ساختمان قید ها

انواع فیکسچرها

اصول موقعیت دهی

روش های موقعیت دهی

اصول گیره بندی

فیکسچرهای جوشکاری

فیکسچرهای فرزکاری

فیکسچرهای تراشکاری

فیکسچرهای سنگ زنی

فیکسچرهای خان کشی

جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار

نمونه ه

... دانلود ...

گرفته شده از