فایل گزارش کارآموزی پروژه کارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی

دانلود فایل گزارش کارآموزی پروژه کارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی.

گزارش کارآموزی پروژه کارآموزی در مورد تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 78

تاسیسات چیست

تاسیسات، در سیستم حرارت مرکزی که با عنوان شوفاژ مطرح می شود. در محلی به نام موتورخانه دستگاههایی از قبیل دیگ – مشعل- پمپ-و… نصب شده و حرارت به سیال واسطه که میتواند اب باشد منتقل گر

... دانلود ...

گرفته شده از