تحقیق مهندسی معکوس

تحقیق درمورد مهندسی معکوس 19 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

فهرست مطالب: شماره صفحه

مهندسی معکوس در نرم افزار (reverse engineering soft ware)… 1

عناصر مدل ایجاد شده در طول مهندسی معکوس… 1

آیا شما مهندسی معکوس را نادیده می گیرید … 1

نرم افزار های سطح پایین… 2

زبان assembly… 2

Machine code,compiler… 2

Byte code,virtual machine… 2

شروع عملیات مهن

... دانلود ...

گرفته شده از