پاورپوینت برنامه درسی فارسی دانش آموزان کم توان ذهنی

پاورپوینت برنامه درسی فارسی دانش آموزان کم توان ذهنی.

دانلود پاورپوینت برنامه درسی فارسی دانش آموزان کم توان ذهنی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42

برنامه درسی جدید فارسی دانش آموزان کم توان ذهنی

محتوای برنامه جدید فارسی با توجه به مهارت های چهارگانه زبانی در دو حوزه سازمان دهی شده است:

الف) کتاب فارسی (فعالیت های خوانداری)

ب) کتاب کار فارسی (فعالیت های نوشتاری) سه جلد

برنامه جدید ف

... دانلود ...

گرفته شده از