تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم¬توان ذهنی)

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات70

معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی

تاریخ تمدن، سابقه تلاش انسان است در غلبه در تقاضای محیطی که در آن زندگی می¬کند. در فرهنگهای مختلف، افرادی که نمی¬توانند به نحویس مطلوب خود را با تقاضاهای محیطی_فرهنگی خود سازگار نمایند، از نظر دیگران با تعاریف و ویژگیهای خاصی به عنوان درمانده، ضعیف، ناتوان، عقب افتاده و… نا

... دانلود ...

گرفته شده از