گزارش کارآموزی مکانیک؛ جیگ و فیکسچر و جوشکاری ایران خودرو

قسمتی از متن:

فعالیت در بخش مهندسی تولید بدنه، آشنایی با اصول طراحی جیگ و فیکسچر و روشهای تعمیر و نگهداری آن، آشنایی با دستگاهای چکینگ و گان های جوشکاری، آشنایی با CMM، آشنایی با دستگاه رومر و آشنایی با فرآیند تولید بدنه از یافته های اینجانب در این قسمت بوده و با توجه به اینکه اینجانب سرگروه کانوایر سمند می باشم این معلومات در حل و فصل و آنالیز ایرادات و منشاء آنها کمک شایانی به بنده نمود.

ه

... دانلود ...

گرفته شده از

  • تعمیرو نگهداری ایران خودرو
  • جیگ و فیکسچر ایران خودرو
  • دانلود پروژه جیگ و فیکسچر
  • دانلود گزارش کار در ایران خودرو
  • کنترل جوش در ایران
  • تعمیرو نگهداری
  • گزارش کاراموزی نگهداری و تعمیرات
  • پروژه تعمیرو نگهداری
  • دانلود پروژه تعمیرو نگهداری جیگ و فیکسچر