ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس

چکیده ترجمه

این مقاله روش جدیدی برای تلمتری اطلاعات به وسیله ابزارهای کاشتنی پزشکی به دنیای خارج را معرفی می کند(همچنین با عنوان تلمتری اطلاعات معکوس معروف است).در روش پیشنهاد شده، همزمان با انتقال توان (و شاید هم اطلاعات) با استفاده از یک حامل اصلی به ایمپلانت، حامل دومی نیز از طریق همان لینک به ایمپلانت فرستاده می شود. حامل دوم که دارای فرکانس بالاتر و دامنه کوچکتر است، به وسیله کلید

... دانلود ...

گرفته شده از

 • میکروسیسم ها
 • دانلود ترجمه مهندسی برق
 • دانلود مقاله انگلیسی پزشکی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی
 • بار حامل کمکی
 • دانلود ترجمه مهندسی برق
 • تلمتری اطلاعات معکوس
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • مقالات برق و قدرت
 • کلیدزنی
 • دانلود مقاله انگلیسی برقو الکترونیک با ترجمه
 • دانلود مقالات لاتین برق
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی برق
 • دانلود مقاله انگلیسی برقو الکترونیک با ترجمه
 • پزشکی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود ترجمه مقاله
 • اتصال بیسیم
 • پزشکی
 • برق و الکترونیک
 • دانلود مقالاه انگلیسی مهندسی برق
 • تلمتری اطلاعات معکوس
 • دانلود رایگان ترجمه برق
 • برق و الکترونیک
 • دانلود ترجمه مقاله پزشکی
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • برق و الکترونیک
 • مقالات برق و قدرت
 • دانلود رایگان ترجمه برق
 • Carrier Load Shift Keying
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • پزشکی
 • ترجمه مقالات لاتین
 • دانلود ترجمه مقاله پزشکی
 • دانلود مقالاه انگلیسی مهندسی برق
 • مقاله ترجمه شده
 • ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس
 • پزشکی برق و الکترونیک
 • ترجمه مقاله کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس
 • دانلود مقالات لاتین برق
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی برق
 • دانلود مقاله انگلیسی پزشکی
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • Auxiliary Carrier Load Shift Keying