عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته مکانیک در پالایشگاه اصفهان – اداره آب و برق و بخار

فهرست:

معرفی

مخارن

واحد آب و برق و بخار

واحد آب پالایشگاه

واحد برق پالایشگاه

واحد تولید بخار

برج خنک کننده

آب صنعتی

دسته بندی: مکانیک

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته مکانیک در پالایشگاه اصفهان – اداره آب و برق و بخار

قالب بندی: PDF

قیمت: 2000

شرح مختصر: شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی از سال 1358 آغاز نمو

... دانلود ...

گرفته شده از

  • دانلود