جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: stp

... دانلود ...

گرفته شده از

  • پروژه سالیدورک
  • دانلود پروژه سالیدورک
  • نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری
  • SOLIDWORKS
  • CATIA
  • نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک
  • دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی
  • دانلود پروژه کتیا