برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان

برنامه ریزی استراتژیک

مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان

در قالب پاورپوینت و 22 اسلاید

برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان

برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، در قالب پاورپوینت و 22 اسلاید

دسته بندی: مدیریت» مدیریت استراتژیک

فرمت فایل دانلودی: p

... دانلود ...

گرفته شده از

 • مدل
 • فرآیند
 • فناوری
 • اطلاعات
 • سازمان
 • استراتژیک
 • برنامه ریزی
 • پاورپوینت
 • راهبردی
 • کلان
 • برنامه ریزی