دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی

فهرست کلی:

روشهای اندازه گیری توان

مزایای سیستم سه فاز

عایق کابلها

علایم اختصاری کابلها

فیوز

انتخاب نوع فیوز

تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی

وسایل کنترل ساده

راه اندازی موتورها با استفاده از کلید ستاره – مثلث

کلیدهای مرکب

آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها)

دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی

فهرست کلی:

... دانلود ...

گرفته شده از

  • دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی