دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک (فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی)

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک (فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی)

دسته مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، مدیریت عمومی)

تعداد اسلاید21 اسلاید

فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)

کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی می باش

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی

... دانلود ...

گرفته شده از

  • برنامه ریزی عملیاتی
  • وجوه افتراق برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی
  • برنامه ریزی نیروی انسانی
  • خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک
  • تکنیک های برنامه ریزی
  • برنامه ریز
  • فرایند برنامه ریزی جامع
  • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان
  • جدول کارنما