برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان

برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان

چکیده:

پس از 30 سال تدریس همراه با عشق و علاقه تنها مسئله ای که ذهنم را مشغول کرده و باعث تکدر خاطرم شده عدم رغبت دانش آموزان به فراگیری علم و جو افسرده و و سرد حاکم بر کلاسهاست و من به عنوان دبیری کار آزموده و با تجربه سعی بر شکستن این جو سرد و ایجاد علاقه و انگیزه برای فراگیری علوم در دانش آموزان دارم.

نتیجه

... دانلود ...

گرفته شده از

  • برقراری روابط عاطفی بین دانش آموزان و معلمان و تأثیر آن بر فراگیری دانش آموزان
  • روابط عاطفی
  • مهارت های ترغیب کردن
  • انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی
  • پایان نامه
  • دانلود
  • همکاری در فروش