دانلود تمام نقشه های رسم فتی تخصصی رشته مکانیک خودرو و جواب تمرینات کتاب رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو

تمام نقشه های رسم فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو شامل:

گسترش

مجهول یابی

نقطه یابی

برخودر حجم با حجم و دیگر برخوردها

مثال هایی از کیفیت سطوح

تولرانس های هندسی و وضعی

اجزای انتقال دهنده حرکت و قدرت

و دیگر تمرینات گفته شده توسط دبیر مربوطه

این نقشه ها با اصول نقشه کشی اماده شده اند و برای دانش اموزان رشته مکانیک خودرو بسیار مفید میباشند

دانلود تمام نقشه های رسم فتی

... دانلود ...

گرفته شده از

  • جواب تمرین های رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو
  • دانلود تمام نقشه های رشته مکانیک خودرو
  • آموزش رسم فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو
  • جواب تمرین های رسم تخصصی سوم مکانیک
  • دانلود جواب تمام تمرینات رسم فنی تخصصی رشته مکانیک خودرو
  • نقشه های کارگاهی مکانیک خودرو