طراحی جیک و فیکسچر

طراحی شده در سالیدورک

قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014

همراه فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

طراحی جیک و فیکسچر

طراحی جیک و فیکسچر در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: zip

... دانلود ...

گرفته شده از

 • جیک و فیکسچر
 • پروژه طراحی جیک و فیکسچر
 • طراحی جیک و فیکسچر
 • SOLID WORKS
 • پروژه SOLID WORKS
 • طراحی جیک و فیکسچر در SOLID WORKS
 • طراحی جیک و فیکسچر در سالید ورک
 • سالیدورک
 • طراحی سه بعدی جیک و فیکسچر
 • SOLID WORKS
 • پروژه سالیدورک
 • طراحی سالیدورک