بررسی مهندسی معکوس reverse engineering

مهندسی معکوس در نرم افزار (Reverse Engineering soft ware):

بحث در مورد علم مهندسی معکوس از سال 1990 میلادی آغاز شده و در بعضی مجله های علمی مثل IEEE Software به صورت یک طبقه بندی علمی از آن صحبت میشود.

مهندسی معکوس عبارت است از توانایی گرفتن اطلاعات از کد منبع و ایجاد یا ارتقاء مدل Rose.

یکی از موانع موجود بر سر راه پروژه های فناوری اطلاعات سازگار نگاه داشتن مدل آبجکت با کد است. با تغییر

... دانلود ...

گرفته شده از

  • مهندسی معکوس در نرم افزار
  • کامپیوتر و آِ تی
  • مهندسی معکوس
  • reverse engineering
  • دانلود تحقیق
  • مهندسی معکوس چیست
  • کار تحقیقی کامپیوتر
  • تحقیق کامپیوتر