گزارش کارآموزی تاسیسات نیروگاه سیکل ترکیبی

مقدمه:

بر اساس مصوبه نهایی هیئت وزیران و همچنین هیئت مدیره شرکت توانیر در سال 55 برای رفع نیا ز برق در شبکه شمال خراسان بزرگ نیروگاه گازی شیروان در زمینی به مساحت 17654 متر مربع با زیر بنای ساختمانی تقریبی 4000 متر مربع و زیر بنای باسیسات حدود 1350متر مربع در ابتدای جاده شیروان به مشهد تاسیس شد

شروح احداث ساختمان در سال نیروگاه در سال 1358 و بخش تاسیسات در سال 1360 می باشد. این نیروگاه مشتمل

... دانلود ...

گرفته شده از

  • گزارش کارآموزی رشته مکانیک
  • کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی
  • دانلود کارآموزی مکانیک
  • کارآموزی نیروگاه مکانیک
  • کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی
  • تاسیسات نیروگاه گازی
  • گزارش کارآموزی مکانیک نیروگاه
  • دانلود گزارش کارآموزی
  • گزارش کارآموزی