تحقیق مدیریت زنجیره تامین لجستیک معکوس (Reverse Logistic)

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت زنجیره تامین لجستیک معکوس (Reverse Logistic)،

در قالب pdf و در 28 صفحه، شامل:

مدیریت زنجیره تامین

لجستیک معکوس (Reverse Logistic)

لجستیک معکوس چیست؟

اهمیت لجستیک معکوس

عوامل محرک شرکت ها برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل لجستیک معکوس

دلایل برگشت

برگشتی های تولید

برگشتی های توزیع

برگشتی های مشتری/ کاربر

اهمیت لجستیک معکوس در تجارت الکتر

... دانلود ...

گرفته شده از

  • طراحی شبکه لجستیک معکوس
  • مدل فرآیندی لجستیک معکوس
  • لجستیک مستقیم و لجستیک معکوس
  • لجستیک معکوس
  • مدیریت زنجیره تامین
  • اهمیت لجستیک معکوس در تجارت الکترونیک
  • Reverse Logistic